AGENDA

-WORKSHOP ‘Ruimte geven aan gemis’.

 

Wanneer een dierbare is overleden, kan het gemis dagelijks te voelen zijn. Het missen van de momenten die zo vertrouwd waren, kan je op onverwachte momenten overvallen.

Het kan helend werken om je gemis te verkennen, zodat het er mag zijn zoals het zich aandient. Op welke momenten is de pijn het grootst? Wat doe je als de pijn wordt ervaren?

Gemis heeft naast pijnlijke kanten ook een waardevolle kant, namelijk, je kunt de verbondenheid voelen die je had en nog hebt, met het wezen van die geliefde persoon. Wat voelt als wezenlijk in je verbondenheid met deze dierbare mens? Hoe kan het besef daarvan je steunen om verder te gaan?

Als je alle gevoelens kunt toelaten, die verbonden zijn aan rouw, ontstaat ruimte en krijgt het gemis een plaats in je leven en pijnlijke emoties kunnen geleidelijk aan uitdoven. Elke emotionele reactie kan een poort zijn naar betekenisgeving. Een nieuwe verbinding met de overleden dierbare kan zich hierdoor ontwikkelen en het verlies wordt stukje bij beetje in de levensloop verweven.
Gevoel is niet altijd in taal uit te drukken. Er is een laag van voelen onder de woorden en kunstzinnige werkvormen kunnen een heel waardevolle verbreding in je naar boven halen die verder gaat dan weten met het verstand. De ontdekkingen die je kunt doen, zijn vaak verrijkend en helend. Door letterlijk vorm te geven aan je rouwproces, worden gevoelens zichtbaar en tastbaar. Anderen kunnen bijdragen en inspireren hierin, door wat zij tot uitdrukking brengen.

 

De workshop:

-In een groep van minimaal 3 en maximaal 6 mensen maken we ruimte om ons gemis te onderzoeken en te uiten. We doen dat aan de hand van een zelf meegebracht voorwerp, dat van de geliefde persoon was of met hem of haar te maken heeft. (Vind je het lastig om een voorwerp te vinden waar je iets mee kunt, mail of bel dan gerust om mogelijkheden te bespreken). Na de pauze drukken we onze gevoelens uit met behulp van een (eenvoudige) schilderopdracht en staan we stil bij wat tot uitdrukking is gebracht en onderzoeken we wat het met ons doet.

-De workshops worden georganiseerd bij voldoende belangstelling en vinden plaats van 14.00 tot 17.00 uur of van 19.00 tot 22.00 uur.

-Ook voor een gezelschap dat al bestaat kan ik, op verzoek, een workshop organiseren. Ook dan is het minimale aantal deelnemers 3 personen.
-De werkwijze die we in deze groepsbijeenkomst gebruiken, is ook uit te voeren in een individueel consult dat, indien gewenst, ook een vervolgconsult krijgen.

Heb je belangstelling? Stuur een emailbericht of bel me, dan kunnen we de mogelijkheden bespreken. Je bent van harte uitgenodigd te gaan deelnemen!

schduw 5schduw 6

 

 

-GESPREKSGROEP ‘Met jeZELF ZIJN’

Een partner verliezen door de dood of door (echt)scheiding is vaak onmiskenbaar ingrijpend en in beide gevallen maken mensen een rouwproces door.

Hoewel echtscheiding een eigen keuze kan zijn en een overlijden van een dierbare je overkomt, is het alleen komen te staan daarna, in beide situaties een feit. Hoe doe je dat, alleen verder gaan na het verlies van een geliefde? In veel gevallen vraagt het verlies om heroriëntering op het leven. Rouwen is meestal onvermijdelijk en heeft ook een functie. Het is een proces van (ver)werken en aanpassen aan de nieuwe levenssituatie.

Tijdens vier groepsbijeenkomsten, staan we stil bij het alleen zijn en hoe we verbinding met onszelf kunnen maken. De avonden zullen voor een klein deel bestaan uit theorie over actuele inzichten op het gebied van verlies- en rouwbegeleiding (o.a. het takenmodel van de rouwdeskundige William Worden). Verder verkennen we verschillende vormen van aandachttraining. Creatieve werkvormen en audiovisuele middelen worden daarbij ook ingezet, ze kunnen verhelderend en verrijkend zijn, omdat gevoelens dan op een andere (dan de verstandelijke) manier verwerkt worden en je op die manier uitdrukking kunt geven aan wat je voelt.

De interactie tussen de deelnemers, die op welke manier dan ook ontstaat, kan helend werken. Herkenning en erkenning kunnen belangrijke ervaringen zijn in het verwerkingsproces. De dynamiek binnen groepen kan ook verhelderd werken, inzichten geven en tot zelfredzaamheid stimuleren, zodat je wellicht beter kunt omgaan met de veranderde situatie. Ook kan het delen van emoties een band scheppen, waardoor je je gesteund kunt voelen om zonder je partner verder te gaan.  

 

Wat feitelijke gegevens op een rijtje:

Waar: In het centrum van Utrecht op ongeveer 15 minuten loopafstand van het centraal station. Betaald parkeren.

Aantal bijeenkomsten: Vier, op dinsdagavonden: 14 en 28 okt. en 11 en 25 nov. 2014, met de mogelijkheid tot een vervolg.

Tijd: Van 19.30 tot 22.00 uur.

Kosten: € 60,-

Vragen? Je kunt mij rechtstreeks mailen via deze site.

Nadat je je hebt opgegeven (via de knop ‘Contact’ of via de telefoon) stuur ik je een email met verdere informatie.

 

 

Aanbevelingen van oud-deelnemers

De inspirerende bijeenkomsten van Jan Geurtz stimuleerden mij tot meditatie en zelfonderzoek. Wat Jan vertelde leek echter, na de cursus, nog niet geheel te zijn ‘geland’.

De oproep van Arna Loonstra om met een groepje verder te praten over de thematiek ‘spiritualiteit en relaties’ sprak me dan ook direct aan. En wat ik hoopte gebeurde…verdieping en het integreren van de nieuw verworven inzichten in mijn eigen leven en relaties.

De groep die vijf keer bij elkaar kwam was heel erg divers. We werden gastvrij onthaald in de woonkamer van Arna en de sfeer was prettig ontspannen met respect voor ieders inbreng.

We mediteerden, wisselden beelden uit, luisterden muziek, maakten een stiltewandeling en keken een kunstfilm. Verschillende manieren om met de thematiek bezig te zijn. Het resultaat voor mij is, dat ik nu alleen verder kan, in mijn relaties met anderen. Zonder mezelf daarin te verliezen.

Marion

———-

Aanbeveling van Dick:

– geweldige gastvrouw en initiatiefneemster, waarvoor nogmaals mijn hartelijke dank!

– goede groepssfeer, ontspannen setting in de woonkamer.

– respectvolle communicatie met en naar elkaar toe.

– verdieping gerealiseerd op de ingebrachte thema’s.

– regelmatige bijeenkomsten op een prettig tijdstip.

– commitment van de groep was sterk.

———-

Terugblik van Joep:

Bij de avond-workshops van Jan Geurtz vond ik het ontzettend fascinerend om me in zo’n grote groep mensen te bevinden die ‘iets’ hebben met én het gedachtengoed van Geurtz én met relaties. Alleen: de directe uitwisseling met mede-deelnemers was beperkt. En daar zijn de avonden bij Arna juist erg geschikt voor: warm, inspirerend, leerzaam, fijne plek. Het is erg goed om over relaties andermans perspectief en bagage mee te krijgen. Interessante gesprekken en inspirerende oefeningen.

 

 

schduw 4aschaduw extra 3venetie 12