VOOR WIE

Voor mensen die een verlies hebben geleden, op welke manier dan ook.

-Mensen die een dierbaar mens hebben verloren, door de dood.

-Mensen die een partner zijn kwijtgeraakt door (echt)scheiding.

-Voor hen die hun werk zijn kwijtgeraakt, door ontslag of pensionering.

-Mensen die hun lichamelijke of psychische gezondheid hebben verloren of meemaken dat een dierbare ernstig ziek is geworden.

-Zij die te maken hebben met verlies van verwachtingen (b.v. ongewilde kinderloosheid), verlies van idealen of levensperspectief.

-Zij die heimwee hebben en een pijnlijk gemis ervaren van hun geboorteland.

-Mensen die een geliefd huisdier hebben verloren, waar zij een sterke band mee hadden.

 

 

-Een speciale doelgroep waar ik veel ervaring mee heb zijn mensen die nauw betrokken zijn (of zijn geweest) bij mensen met een psychische of psychiatrische aandoening, zoals b.v. (volwassen) kinderen van een psychisch zieke ouder, de zogenaamde Kopp-kinderen (Kind van een Ouder met een Psychisch Probleem). Met name voor Kopp-ers heb ik extra tools in handen. Ook partners, broers en zussen of ouders van een psychisch zieke kunnen om begeleiding vragen.

schduw 10a