VORMEN VAN HULP

Veel is mogelijk. Altijd een vorm van hulpverlening aangepast aan persoonlijke behoeften. Face-to-face-contact in mijn ruimte of bij je thuis, hulpverlening via email, via telefoon, of een combinatie hiervan en/of deelname aan een groep. Zie hieronder de beschrijvingen van de verschillende vormen.

-Face-to-face-contact: individuele gesprekken in Utrecht

Tijdens individuele begeleiding ontvang je maximale aandacht voor je proces. Ik bied een prettig en veilig klimaat waarbinnen onderzocht kan worden waarmee je verder kunt komen. Door in gesprek te gaan kan er meer bewustzijn ontstaan en inzicht in de realiteit van dit moment. Het kan ondersteunend en ook helend werken als je erkenning krijgt voor je rouw, zodat je jezelf weer zult hervinden en beter kunt omgaan met de veranderde situatie. (zie verder bij werkwijze).

-Face-to-face-contact: Individuele gesprekken bij je thuis

Als het niet mogelijk is om naar mijn ruimte in Utrecht te komen of als het prettiger voelt om in je eigen woning te kunnen blijven, dan kan ik ook bij je thuis komen. In dat geval breng ik, naast het tarief voor het gesprek, niet de reistijd, maar wel de reiskosten in rekening.

-E-coaching

Voor mensen die graag schriftelijk willen communiceren met een (rouw)coach, is er een mogelijkheid van email-consulten. Het kan prettig zijn om vanuit de rust en vertrouwdheid van je eigen huis, gedachten te ordenen door ze om te zetten in geschreven taal. Emoties kunnen soms gemakkelijker worden geuit als je dat in jouw eigen tempo kunt doen en op een tijdstip dat je zelf kunt kiezen. Ook biedt schrijven een kans anoniemer te blijven, mocht je dat prettig vinden. Een ander voordeel kan zijn dat reistijd en reiskosten worden bespaard. Vanzelfsprekend is alles dat geschreven wordt zeer vertrouwelijk.

-Telefonisch consult

Voor hen die graag thuisblijven en voor hen die graag alleen via gesproken taal aan hun proces willen werken, kan begeleiding via de telefoon ook werken. In feite gelden hier ook een aantal voordelen van het emailcontact; -Vanuit de rust en vertrouwdheid van je eigen woning kun je gedachten ordenen. -Reistijd en reiskosten kunnen worden bespaard.

Ik heb een ruime ervaring met hulpverlening via de telefoon en ben momenteel nog werkzaam als medewerker van de telefonische hulplijn van LIP (Labyrint in Perspectief te Utrecht).

-Groepswerk

Ook voor begeleiding binnen een rouw- of lotgenotengroep kun je bij mij terecht. Als mensen in groepsverband met elkaar hun verliezen delen en uitwisselen, kan herkenning en erkenning ontstaan en dat kunnen belangrijke ervaringen zijn het verwerkingsproces. De dynamiek binnen groepen kan ook heel verhelderd werken, inzichten geven en tot zelfredzaamheid stimuleren. Ook kan het delen van emoties een band scheppen.

Ik bied groepswerk aan voor een doelgroep en met een thema. Bijvoorbeeld: Verder leven na (echt)scheiding, Ruimte geven aan gemis, of Leven met (lichamelijke) beperkingen. Zie voor huidig aanbod AGENDA.

schduw 12a
venetie 7