WERKWIJZE EN WERKVORMEN

Werkwijze face-to-face-gesprekken:

Het eerste contact bestaat vooral uit kennismakingsgesprek en intake. Tijdens dit gesprek bespreken we je hulpvraag en of je bij mij op de goede plek bent.

Als we het gevoel hebben dat we ‘elkaars taal verstaan’, kunnen we vervolgafspraken maken. De duur van het traject dat we met elkaar aangaan hangt af van je hulpvraag. Als we ontdekken dat ik je niet van dienst kan zijn, kan ik verwijzen naar een andere vorm van hulpverlenen.

Werkwijze email-consulten:

Ik stel voor dat je minimaal een A-4 schrijft per keer. Ik geef je mijn feedback hierop. Ook stel ik vragen en reageer ik weer op je reacties. Ik vat de kern van wat je schrijft samen en check de juistheid daarvan. Ook kan ik, indien gewenst, oefeningen voorleggen of schriftelijke opdrachtjes geven. Graag onderzoek ik samen of het ABC model en de eCoachPro methodiek aansluiten bij uw/jouw behoeften. Ook kunnen we gebruik maken van de methode ‘autobiografisch schrijven’, zie hieronder bij werkvormen.

De frequentie van het emailcontact wordt in overleg bepaald, afhankelijk van persoonlijke wensen en mogelijkheden. In ieder geval wordt ingetekend voor minimaal 3 mailcontacten over en weer.

Werkwijze telefonische consulten:

We maken vooraf een belafspraak en ik ben degene die de telefoonverbinding tot stand brengt en de kosten daarvoor voor mijn rekening neem (zodat er voor jou geen extra kosten op de consultkosten komen). Je kunt je (in Nederland) laten bellen op een gewoon vast nummer of een mobiel nummer. Het is wenselijk dat je op een rustige plek bent als je wordt gebeld, waar je niet gestoord kunt worden. Het eerste contact bestaat vooral uit kennismakingsgesprek en intake. Tijdens dit gesprek bespreken we je hulpvraag.

Als we het gevoel hebben dat we ‘elkaars taal verstaan’, kunnen we vervolgafspraken maken. De duur van het traject dat we met elkaar aangaan hangt af van je hulpvraag, maar het aangaan van minimaal 5 gesprekken is aan te bevelen.

 

WERKVORMEN

Voor persoonlijke begeleiding, die aansluit bij uw/jouw behoeften, kan ik putten uit actuele inzichten en methodes die worden gebruikt op het gebied van verlies- en rouwbegeleiding.

Zowel in individueel contact als in rouwgroepen, kan gewerkt worden rondom de ‘rouwtaken’. Alternatieve (kunstzinnige) werkvormen kunnen verhelderend en verrijkend daarbij zijn, omdat gevoelens op een andere (dan de verstandelijke) manier kunnen worden verwerkt, zodat de pijn van het verlies in beeld kan worden gebracht en daardoor langzaam kan uitdoven.

-(Eenvoudige) teken- en schilderopdrachten kunnen bijdragen aan het vorm- en betekenis geven, binnen de verschillende fasen van het proces.

Het (ver)werken met textiel. Stoffen van kleding van een overleden dierbare kunnen worden verwerkt tot een blijvende herinnering.

Autobiografisch schrijven. Schrijven over eigen leven kan magisch zijn. De eigen tekst kan verwonderen en op die manier kan de verwondering over het eigen leven groeien en betekenis worden gevonden.

Werken met rituelen. Met een ritueel kun je met symbolen, metaforen of rituele handelingen, ​uitdrukking geven aan wat je voelt​. Je kunt je laten inspireren door een bijzondere plek en allerlei objecten uit de omgeving gebruiken. Door met aandacht stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen in je ​leven, bijvoorbeeld een afscheid, kun je ruimte scheppen voor een nieuwe fase.

Natuurbeleving en wandelgesprek. In de natuur kan rust en troost worden ervaren. Een wandelgesprek brengt je letterlijk en figuurlijk in beweging. Je loopt en praat gelijkertijd en daardoor worden hoofd en lichaam – oftewel verstand en gevoel – met elkaar verbonden. Je intuïtie en creativiteit kunnen op die manier worden geprikkeld waardoor er een bijzonder soort helderheid kan ontstaan. Het pad dat je loopt, kan je levenspad symboliseren. De omgeving verandert en daardoor kan ook je kijk op je leven veranderen. ​ (Zie inspiratie-blog: Natuurbeleving)

 

De intensieve interactie die op welke manier dan ook ontstaat, kan ondersteunend zijn en inzichten geven. Verkenning leidt tot bewustzijn en verwerking. Het is belangrijk om samen te onderzoeken wat bij je past en of we kunstzinnige werkvormen zullen gebruiken en zo ja, welke.

 

schduw 11a
venetie 3
venetie 9