OVER MIJ

Ik ben Arna Loonstra, geboren in december 1959. Gedreven door levenslust, nieuwsgierigheid en behoefte aan zingeving begon ik als twintiger met een ontdekkingsreis naar mijzelf en mijn missie. Opleidingen en werkervaringen in zowel het welzijnswerk en de zorg (o.a. terminale thuiszorg), als ook in de kunstsector (zie laatste alinea), hebben mij gevormd. De beste scholing en training voor mij, was en is echter het leven zelf, ik heb van alles mogen meemaken in de jaren dat ik op deze aardbol rondloop. Mijn vrij turbulente jeugd bijvoorbeeld droeg bij aan mijn ontwikkeling en ook relaties en moederschap waren van onschatbare waarde. Ik heb ervaren dat ik me niet zozeer door successen heb ontwikkeld, maar met name door de obstakels op mijn pad. In het algemeen denk ik dan ook dat we sterker worden van tegenwind dan van ‘wind mee’.

Mijn drijfveren om mensen te begeleiden die verliezen hebben geleden, ligt met name in het feit dat ik zelf heb ervaren dat begeleiding voor mij een waardevolle en steunende ervaring was bij het doormaken en afronden van eigen (rouw)processen. Ik voel vandaaruit het verlangen bij te dragen aan het welzijn van anderen en voel me bevoorrecht als ik dit kan doen. Ik houd van mensen, mijn uitgangspunt voor dit werk is gebaseerd op een positief holistisch mensbeeld dat uitgaat van de veerkracht en het potentieel van mensen. Mijn aanpak is betrokken en vanuit mededogen.

Om dit werk vanuit een duidelijke basis te kunnen doen, heb ik gekozen voor een post-HBO-opleiding op het gebied van verlies- en rouwbegeleiding, aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Aan dezelfde Hogeschool volgde ik daarna de post-HBO-opleiding Medische Basiskennis, die ik in het voorjaar van 2013 afrondde. (Deze vervolgopleiding wordt steeds meer, vanuit beroepsvereniging en zorgverzekering, een verplichte scholing voor hen die een eigen praktijk hebben in psychosociaal werk). Gedurende deze opleidingen was ik stagiaire bij Labyrint in Perspectief te Utrecht op het terrein van lotgenotencontact voor familie en directbetrokkenen van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening. Ik heb ook een ruime ervaring met hulpverlening via de telefoon opgedaan en ben nog werkzaam als medewerker van de telefonische hulplijn van LIP (zie onder AANBOD: VOOR WIE?)

Daarnaast ben ik werkzaam als coördinator nazorg bij Alting Uitvaarten. Deze mooie onderneming in de binnenstad van Utrecht, biedt uitvaartbegeleiding op maat. Veel is mogelijk bij Alting en ik voel me verwant met deze instelling, waar persoonlijke aandacht een grote plaats inneemt en waar betrokkenheid en professionaliteit hoog in het vaandel staan. En wat uniek is voor deze uitvaartonderneming: Er is een mooi en uitgebreid nazorgaanbod ontwikkeld. Naast het coördinerend werk kan ik ook zelf nazorg aanbieden.
Klik hier voor meer informatie over de uitvaartonderneming.  

Ook Trainingen en therapieën vormden mij. Op het vlak van het enneagram, PRI (Past Reality Integration), GC – Geweldloze Communicatie en andere dialooggroepen, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), The Work, verschillende vormen van lichaamswerk en aandachtstraining/meditatie. Alles droeg bij aan mijn persoonlijke vorming, inzicht en ontwikkeling van levenskunst.

Tot slot: Het opstarten, vormgeven en runnen van een eigen onderneming in 2001 gaf verdieping, leerde me creativiteit inzetten en volharden. (Klik hier voor www.dekunstkamerutrecht.nl). Ik deed veel ervaring op in het werken met groepen als docent tekenen, schilderen en kunstbeschouwing (meer dan 15 jaar). Ik ben nog steeds werkzaam in deze sector, kunst is ook een passie van me, maar het Kunstkamerwerk is op een lager pitje gekomen. Diep gevoeld contact met mensen over dingen die wezenlijk zijn, is een steeds grotere plaats in mijn leven gaan innemen.

 

Als je wilt lezen, wat anderen over mij schreven, klik dan hier.

portret 3 nieuw